(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP XL / Serwis i remonty

Działalność serwisowa może polegać na ewidencji i realizacji zleceń serwisowych świadczonych dla zewnętrznych podmiotów (np. serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej) jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu). W jednym i drugim przypadku system Comarch ERP XL udostępnia narzędzia realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego.

Ewidencja serwisowanych urządzeń:

 • Określanie dowolnych parametrów opisujących urządzenia i maszyny własne oraz obce,
 • Szybka identyfikacja właściciela oraz osoby odpowiedzialnej za urządzenie.

Planowanie zleceń serwisowych:

 • Rejestracja zlecenia:
  • określenie zestawu usług, które powinny być wykonane w ramach zlecenia
  • przypisanie kontrahenta i serwisowanego urządzenia
 • Przypisanie niezbędnych składników oraz robocizny, zgodnie z ich dostępnością,
 • Analiza kosztu oraz kalkulacja marży,
 • Wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych.

Realizacja zleceń serwisowych:

 • Automatyzacja wydawania towarów niezbędnych do realizacji zlecenia,
 • Generowanie dokumentu pozwalającego na rozliczenie z kontrahentem,
 • Możliwość śledzenia stanu realizacji zleceń serwisowych przez kontrahentów z poziomu aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta.

Monitoring zleceń i serwisowanych urządzeń:

 • Dostęp do historii każdego zlecenia serwisowego,
 • Pełna historyczność czynności realizowanych w związku z każdym urządzeniem.