(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Finansowanie / Kredyt bankowy

Kredyt bankowy jest jednym z najbardziej powszechnych źródeł finansowania inwestycji polskich przedsiębiorstw. Oferty banków są coraz bardziej atrakcyjne, jednak kredyt, jak każdy instrument finansowy, ma swoje mocne i słabe strony.
Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt w banku przede wszystkim powinien zrobić dobre rozeznanie na rynku i poznać wszystkie produkty finansowe, które oferują banki i dokonać ich analizy.

Najistotniejsze wady kredytu:

  • dla młodej firmy kredyt bankowy jest praktycznie niedostępny. Brak zdolności kredytowej oznacza małe szanse na pozyskanie środków od banku. Szanse pojawiają się dopiero, kiedy firma przedstawi odpowiednie zabezpieczenia rzeczowe czy poręczenie
  • długotrwały i skomplikowany proces wydawania decyzji,
  • trudne do spełnienia wymagania formalne – zbyt duża ilość wymaganych dokumentów,
  • kredyt powoduje stałe obciążenie gdyż raty kredytowe trzeba spłacać stale i terminowo,
  • wysokie oprocentowanie kredytu, które dodatkowo nie jest stałe i może ulec zmianie,
  • zmienność ostatecznego kosztu kredytu z uwagi na zmiany stóp procentowych- koszt kredytu zmienia sie ze względu na wahania stóp procentowych. W przypadku rosnących stóp wzrasta koszt kredytu o zmiennym oprocentowaniu.

Zalety kredytu bankowego:

• dzięki kredytowi bankowemu przedsiębiorca może sfinansować nawet bardzo skomplikowane inwestycje,

• banki coraz częściej dostosowują swoje produkty finansowe do wymagań i możliwości przedsiębiorców,

• oprócz kredytu bank daje nam coraz częściej możliwość skorzystania z doradztwa kredytowego,

• bank doradza przy konstruowaniu biznesplanu jeśli takowy jest wymagany do uzyskania kredytu. W trakcie ubiegania się o kredyt bankowy zyskuje się niezależną opinię banku o przedsięwzięciu. Na tym etapie istnieje jeszcze możliwość poprawy wszelkich niedociągnięć. Czasami bywa tak, że kredytobiorca po zasięgnięciu rady specjalistów rezygnuje z inwestycji, gdyż dochodzi do wniosku, że jest ona nieopłacalna
• w niektórych bardzo skomplikowanych sytuacjach niekiedy bank udostępnia również bezpłatnie porady radcy prawnego.

Ocena zdolności kredytowej:

Jednym z najistotniejszych elementów badanych przy zaciąganiu kredytu jest zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy.
Planując zaciągnięcie kredytu można w pewien sposób przygotować się i poprawić swoją zdolność kredytową. W procesie analizy wniosku oceniane są zarówno dochody jak i wszelkie zobowiązania klientów.

Każdy bank przed udzieleniem kredytu analizę Klienta rozpoczyna od zbadania jego zdolności kredytowej. W ten sposób otrzymuje comiesięczną kwotę, która może być przeznaczona na spłatę nowego kredytu.

Ta kwota to maksymalna rata, jaką klient może spłacić. Na tej podstawie, po uwzględnieniu okresu na jaki klient chce zaciągnąć kredyt, bank wyznacza maksymalna kwotę, którą może pożyczyć.
Szczególną uwagę należy zwrócić na swoje zobowiązania, w szczególności krótkoterminowe. Rata każdego posiadanego przez nas kredytu w większości przypadków liczona jest do obciążeń. Warto zatem zastanowić się czy nie mamy możliwości wcześniejszej spłaty posiadanej pożyczki czy kredytu. Jeśli do spłaty pozostało na przykład 5 rat w wysokości 500 złotych, to korzystniej będzie spłacić taką pożyczkę wcześniej, tak aby ta rata nie była brana już do obciążeń. Co prawda część banków stosuje zasadę, że jeśli do spłaty takiego zobowiązania pozostały mniej niż 3 raty, to nie jest ono brane do obciążeń, ale w sytuacji gdy tych rat do uregulowania jest więcej, warto zastanowić się nad całkowitą spłatą takiej pożyczki.

W sytuacji kiedy przedsiębiorstwo nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, w takiej sytuacji należy rozważyć skorzystanie z innych form finansowania jak np. leasing – firmy leasingowe są bowiem w większości przypadków bardziej elastyczne niż banki.