(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP XL / Procesy

Poprzez przeniesienie definicji procesów biznesowych realizowanych w Twojej firmie do narzędzia informatycznego zyskujesz ich uporządkowanie i automatyzację tych czynności, w przypadku których udział czynnika ludzkiego nie jest niezbędny. Możesz usprawnić w ten sposób m.n. wewnętrzny obieg dokumentów.

 Automatyzacja obiegu dokumentów:

 • Pełna obsługa korespondencji firmy, zarówno z poziomu systemu, jak i aplikacji dostępnej poprzez WWW,
 • Przejrzysta struktura podziału dokumentów – ewidencja według dokumentów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych,
 • Możliwość przechowywania dokumentów w wersji elektronicznej – ochrona przed utratą danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego,
 • Ręczne lub automatyczne przekazywanie dokumentów będących w obiegu,
 • Graficzna wizualizacja ścieżek obiegu dokumentu,
 • Automatyczne powiadomienia o nowym dokumencie przekazanym w ramach Obiegu (zadania w systemowej Skrzynce Pracownika lub terminarzu, bądź w zewnętrznej skrzynce mailowej)
 • Szybkie i sprawne wyszukiwanie dokumentów dzięki możliwości oznaczania ich kodem EAN,
 • Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów.

Podgląd ścieżki obiegu dokumentu z poziomu przeglądarki internetowej
Podgląd ścieżki obiegu dokumentu z poziomu przeglądarki internetowej

 

Modelowanie procesów biznesowych:

 • Analiza i projektowanie wewnętrznych procesów na etapie tworzenia ich modeli i przenoszenia ich do systemu informatycznego,
 • Możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji zadań rutynowych, nie wymagających decyzji ludzkich – stopień zaangażowania pracownika w tego typu procesy jest elastycznie definiowany na etapie tworzenia modelu procesu,
 • Zapewnienie kontroli i przejrzystości działań zachodzących wewnątrz organizacji, dzięki dostępnej w systemie skrzynce zadań, przypisanej indywidualnie do każdego pracownika,
 • Ułatwienie egzekwowania zadań przydzielonych pracownikom dzięki automatycznie generowanym przez system przypomnieniom.