(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Finansowanie / Leasing

Od kilku lat jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce jest leasing.
Coraz więcej przedsiębiorstw doceniając korzyści leasingu wykorzystuje jego możliwości dokonując zakupów środków trwałych takich jak samochody czy nieruchomości, ale również wartości niematerialnych i prawnych – takich jak oprogramowanie Comarch.

Z leasingu korzystać mogą zarówno małe jak i duże korporacje gospodarcze. Na wybór leasingu wpływ mają często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego. Dają one podmiotom decydującym się na leasing wiele korzyści:

  • redukcja początkowych kosztów realizacji projektu o ok. 60-70% w porównaniu do finansowania ze środków własnych,
  • zmniejszenie obciążeń podatkowych tzw. tarcza podatkowa,
  • w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa i raty leasingowe,
  • znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego (krótki czas przygotowania umowy, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń, optymalne dopasowanie kosztów do struktury przychodów),
  • możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy.

Dodatkowym atutem leasingu jest to, iż w nowej perspektywie finansowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 leasing stał się kosztem kwalifikowanym. Oznacza to, że zakupy przy zastosowaniu takiej formy finansowania nadają się do refundacji wydatków ze źródeł funduszy unijnych.