(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Finansowanie / Dotacje UE

Nowy budżet UE na lata 2014-2020

Startująca w tym roku (2014) nowa perspektywa finansowa 2014-2020 ma stworzyć możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE oraz zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych, ma to być też szansa na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki, opartej na wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich twórczym wykorzystaniu w biznesie.

MSP głównym odbiorcą środków UE

Najważniejsze obszary wsparcia związane z nową perspektywą, na które przeznaczone zostanie nowe rozdanie Funduszy Europejskich to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Na lata 2014-2020, w ramach polityki spójności, Polska otrzymała 82,5 mld euro. To 23 proc. ogólnej puli na tę politykę w nowej perspektywie unijnej.

Podobnie jak w mijającej perspektywie 2007-2013 przedsiębiorcy sektora MSP pozostaną jednym z największych odbiorców wsparcia nowego budżetu unijnego.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa tj. blisko 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, mogą zatem liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Dla wsparcia kondycji tej grupy, szczególnie istotne będą środki unijne inwestowane w badania, rozwój i innowacje oraz w podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz system instrumentów zwrotnych jak fundusze pożyczkowe czy preferencyjne kredyty inwestycyjne na wsparcie innowacyjności.

Wsparcie dla przedsiębiorców -podobnie jak w dotychczasowej perspektywie- pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych) :

  • krajowych – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • regionalnych- w ramach Regionalnych programów Operacyjnych
  • Programu Polska Wschodnia – skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Główne cele skierowane bezpośrednio do firm dotyczą ich inwestycji w badania, innowacje nowe technologie oraz podnoszenia konkurencyjności poprzez wdrażane technologie, na które przewidziano prawie 16 mld euro.

Dzięki tym środkom w 2020 r. nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7 proc. PKB. Obecnie jest to około 0,9 proc.

Na poziomie regionalnym planowane jest wsparcie dla przedsiębiorców MSP w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informatycznych, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, a także wprowadzania procesów modernizacyjnych.