(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP XL / CRM

Dzięki rozwiązaniu CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientem) możesz swobodnie gromadzić wiedzę o klientach oraz prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze.

Kompleksowa baza wiedzy o obecnych i potencjalnych klientach

 • Pełna historia wszystkich działań dotyczących danego kontrahenta (zapytania, oferty, transakcje czy reklamacje) dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników,
 • Rozbudowane archiwum wszelakich kontaktów z klientem (spotkanie, telefon, email, kontakt za pośrednictwem GG lub Skype),
 • Automatyczna archiwizacja korespondencji mailowej poprzez integrację z MS Outlook,
 • Dostęp do wiedzy o kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki internetowej (pulpit e-CRM),
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.), m.in. za pomocą ankiet, które mogą być przeprowadzane w ramach wizyt, akcji telemarketingowych czy innych działań,
 • Skuteczna analiza informacji o klientach.

Zarządzanie pracą zespołów sprzedaży i marketingu

 • Skuteczne planowanie i stały nadzór nad realizacją zadań pracowników marketingu i sprzedaży, a także innych działów w firmie,
 • Jasne definiowanie obowiązków – możliwość podziału struktur sprzedaży na rejony, wskazania osób odpowiedzialnych za kontrahentów w tych rejonach,
 • Zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych – planowanie wizyt handlowych oraz działań, które powinny być w ich trakcie realizowane, analiza rezultatów pracy handlowców, monitoring tras przejazdów,
 • Gwarancja właściwego obiegu informacji dzięki automatycznym przypomnieniom i wykorzystaniu terminarzy do planowania zadań,
 • Tworzenie założeń sprzedażowych (plany sprzedaży) oraz analiza ich realizacji, zarówno na poziomie całej firmy, jak i rejonów sprzedażowych przypisanych do konkretnych opiekunów,
 • Możliwość weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzenia raportu obecności towarów własnych i/lub towarów konkurencji w sklepie, czy ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing) – dane z terenu zbierane są przez przedstawicieli handlowych z wykorzystaniem aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż».

Przykład kampanii CRM wspierającej obsługę procesu sprzedaży
Przykład kampanii CRM wspierającej obsługę procesu sprzedaży

Uporządkowanie akcji prowadzonych do klientów

 • Możliwość usystematyzowania wielu aspektów współpracy z klientami, od marketingu, przez sprzedaż, po windykację, w formie wieloetapowych kampanii CRM,
 • Łatwe planowanie kampanii w różnych ramach czasowych – kampanie stałe lub okresowe, jednorazowe lub cykliczne,
 • Segmentacja klientów i targetowanie oferty dzięki wykorzystaniu kampanii skierowanych do wybranych grup kontrahentów,
 • Jasne definiowanie celów ilościowych i jakościowych dla poszczególnych akcji oraz stały monitoring ich realizacji,
 • Analiza efektywności prowadzonych działań skierowanych na klienta,
 • Elastyczne wsparcie realizacji różnego rodzaju form kreowania biznesu, np. e-mail marketing, telemarketing, badania marketingowe, kampanie dosprzedażowe, wsparcie promocji, akcje informacyjne, budowanie lojalności itp.