(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP XL / Produkcja i kompletacja

Zarządzasz firmą produkcyjną? Bez względu na to, czy zajmujesz się produkcją seryjną, czy jednostkową, dyskretną lub procesową, prowadzisz działalność projektową lub realizujesz prostą kompletację, oferujemy Ci narzędzia dostosowane do Twoich potrzeb. 

Od technologii, przez harmonogram, po realizację i rozliczenie – Program do zarządzania produkcją

Definiowanie technologii

 • Wyczerpujący opis parametrów wchodzących w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów – definiowanie struktur materiałowych (BOM – Bill of Materials), w tym zamienników,
 • Możliwość tworzenia wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.

Określanie marszruty produkcyjnej

 • Definiowanie poszczególnych operacji procesu produkcyjnego,
 • Wskazanie centrów roboczych i maszyn wykonujących poszczególne operacje,
 • Określanie czasów trwania operacji oraz tpz (czasów przygotowawczo-zakończeniowych),
 • definiowanie dowolnych parametrów dla operacji technologicznych.

Harmonogramowanie produkcji – automatyczne

 • Wiele dostępnych metod planowania,
 • Generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów,
 • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
 • Uzależnienie czasu czynności planowanych od ilości podpiętych zasobów,
 • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
 • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
 • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.

Harmonogramowanie produkcji – ręczne

 • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”),
 • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami,
 • Automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie czynności powiązanych z czynnością modyfikowaną przez użytkownika.

Wykres Gantta - zobrazowanie postępu prowadzonych prac oraz możliwość zmian terminów czynności
Wykres Gantta – zobrazowanie postępu prowadzonych prac oraz możliwość zmian terminów czynności

Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

 • Możliwość rejestrowania wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części,
 • Możliwość nadzoru i raportowania przebiegu produkcji,
 • Podgląd czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd,
 • Prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności,
 • Możliwość symulacji kosztu produktu na podstawie raportu kosztów,
 • Bieżące raportowanie i kontrola produkcji,
 • Prosty interfejs do realizacji produkcji, obsługiwany za pomocą ekranów dotykowych.

Rozliczanie produkcji

 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej,
 • Precyzyjne określenie techniczneo i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
 • Wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych,
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
 • Raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym.

Kompletacja i/lub dekompletacja

 • Wsparcie dla procesu wytwarzania produktów, lub odwrotnie – uzyskiwania z produktów składników,
 • Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
 • Automatyczne wyliczanie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • Możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.

Projekty

 • Wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu:
  • dokumenty zamówień (zapytania ofertowe, oferty, zamówienia),
  • dokumenty handlowe i magazynowe
  • obiekty projektowo – produkcyjne (kosztorysy projektów czy harmonogramy),
 • Ewidencjonowanie prowadzonych przetargów i współpraca z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud),
 • Ewidencja umów realizowanych w ramach projektów,
 • Raportowanie postępów prac oraz wykorzystania budżetów w ramach projektów.