(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP XL / Pulpity dla pracowników

Każdy pracownik powinien mieć dostęp do informacji o stawianych przed nim celach i ocenie ich realizacji, czy wgląd w ewidencję czasu pracy. Te, a także wiele innych procesów możesz realizować dzięki wsparciu dedykowanych pulpitów pracowniczych, działających w przeglądarce internetowej.

 Comarch ERP e-Pracownik

 • Rozwiązanie działające w przeglądarce internetowej i przeznaczone dla pracowników oraz ich przełożonych,
 • Bieżący dostęp do danych związanych z czasem i planem pracy oraz nieobecnościami,
 • Elastyczna i wygodna praca zarówno na komputerze, jak i tablecie czy smartfonie,
 • Plan pracy w układzie miesięcznym, 7 i 5- dniowym,
 • Lista pracowników wraz z ich podstawowymi danymi personalnymi (zdjęcie, nr telefonu, adres mailowy),
 • Limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • Funkcje związane z zarządzaniem:
  - lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
  - uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
  - struktura podległościowa firmy,
 • Operacje związane z czasem pracy pracownika – rejestracja nieobecności (planowanie i zatwierdzanie urlopów), odnotowania rzeczywistego czasu pracy pracownika etatowego, rozliczanego według kalendarza lub obecności.

Strona startowa aplikacji e-Pracownik
Strona startowa aplikacji e-Pracownik

Pulpit Pracownika/Informacje pracownicze:

 • Prowadzenie Systemu Ocen Pracowniczych w przedsiębiorstwie,
 • Wygodna praca na terminarzu,
 • Dostęp dla każdego pracownika, także niepracującego w systemie Comarch ERP XL,
 • Błyskawiczny dostęp do danych pracownika i danych płacowych.

System Ocen Pracowniczych
System Ocen Pracowniczych

Ewidencja i zarządzanie czasem pracy:

 • Automatyczne zapisywanie momentów wejść i wyjść pracownika,
 • Dostęp do informacji o czasie pozostałym do przepracowania w danym dniu, zarówno dla pracownika, jak i przełożonego (porównanie czasu rzeczywistego z przypisaną do pracownika normą czasu pracy).
 • Ręczna rejestracja czasu pracy na kartach pracy oraz możliwość przypisania czasu pracy do wybranych kategorii (np. projektów, etapów projektów) przez uprawnionych pracowników.
 • Planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w zadanych okresach czasu.
 • Rejestrowanie i dekretacja analityczna podzielnika wynagrodzeń dla pracowników.

Komfortowa rejestracja czasu pracy
Komfortowa rejestracja czasu pracy