(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Usługi i sprzęt / Analiza wdrożeniowa

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT pozwoliło nam wypracować optymalny sposób na sukces wdrożenia oprogramowania i technologicznej infrastruktury w każdym z przedsiębiorstw podejmujących z nami współpracę.

Wstępny oraz kluczowy etap w procesie integracji informatycznych i biznesowych rozwiązań stanowi rozpoznanie specyfiki firmy, na którą składają się między innymi takie komponenty, jak:

  • forma organizacyjna przedsiębiorstwa,
  • przebieg procesów biznesowych,
  • sposób wymiany informacji, oraz obiegu dokumentów.

Analiza wdrożeniowa

Rekonesans ten ściśle łączy się z eksploracją i wyczerpującą analizą potrzeb naszego klienta (w każdym z obszarów jego działalności),a także na wyłonieniu rozwojowego potencjału firmy. Skupiając się na obranej przez dane przedsiębiorstwo misji działania, realizowanych przez nie krótko- i długoterminowych celach, nasi eksperci sporządzają najefektywniejsze propozycje zmian, innowacji dla konkretyzacji unikalnych strategii zarządzania.

W efekcie każdy z naszych partnerów otrzymuje wydajny oraz funkcjonalny produkt, który doskonale uzupełnia specjalistyczne procesy i realnie (poddając się prostej weryfikacji) podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.