(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP Retail / Zarządzanie obiegiem dokumentów

Efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów jest bardzo ważne w każdej firmie, ponieważ od tego zależy szybkość realizacji transakcji, poziom kosztów operacyjnych czy ilość pomyłek. W przypadku sieci sprzedaży detalicznej obieg dokumentów jest również bardzo istotny ze względu na specyfikę branży: rozproszona struktura (centrala + oddziały) oraz duża liczba operacji przeprowadzanych każdego dnia.

Dlatego Comarch Retail został wyposażony w mechanizmy pozwalające na uporządkowanie, przyspieszenie oraz zautomatyzowanie obiegu dokumentów w całej sieci.

Comarch Retail to szybka i ergonomiczna wymiana dokumentów handlowych i magazynowych na linii punkt sprzedaży – zaplecze sklepu – centrala sieci. Dokumenty wystawiane w placówkach handlowych są od razu widoczne w Centrali. Dodatkowo Comarch Retail pozwala z poziomu Centrali zarządzać prawami konkretnych użytkowników do poszczególnych typów dokumentów. Możliwość generowania dokumentów na podstawie wcześniej prowadzonej dokumentacji w obrębie danej transakcji eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemu.

Rozbudowany model pracy off-line sprawia, że nawet w przypadku braku połączenia z Centralą, dokumenty mogą być wystawiane w punktach sprzedaży. Obieg dokumentów w ramach sieci może zostać dodatkowo uporządkowany poprzez wykorzystanie narzędzi Workflow (dostępnych w platformie Comarch ALTUM). Pozwalają one na dowolne modelowanie procesów biznesowych, np. ścieżek obiegu dokumentów w firmie. Business Proces Management daje także możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji wystawiania dokumentów.

Korzyści

Z punktu widzenia menadżera:

  • redukcja kosztów związanych z nieskutecznym zarządzaniem obiegiem dokumentów dzięki eliminacji błędów i dokumentów „zaginionych”,
  • przyspieszenie realizacji transakcji dzięki szybszemu obiegowi dokumentów w ramach całej sieci,
  • szybki dostęp do dokumentów wystawianych w punktach sprzedaży, bez względu na ich odległość z centrali,
  • automatyzacja operacji na dokumentach z pomocą narzędzi Business Process Management.

Z punktu widzenia pracownika:

  • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu przy operacjach na dokumentach,
  • jasny podział zadań dzięki precyzyjnie określonym dostępom każdego pracownika do operacji na dokumentach.