(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP Retail / Centrala

W Comarch Retail zastosowano strukturę trzypoziomową. Umożliwia to centralne zarządzanie na wszystkich szczeblach sieci handlowej oraz równoczesne zarządzanie procesami, które zachodzą w obrębie danego poziomu organizacyjnego sieci. Dzięki temu osoby decyzyjne w firmie mają z jednego miejsca pełną kontrolę nad funkcjonowaniem całej sieci, począwszy od Centrali, poprzez oddziały (sklepy, BackOffice), aż po stanowiska sprzedaży (POS, FrontOffice). Centrala Comarch Retail to miejsce, gdzie można zdefiniować uprawnienia i obowiązki pracowników poszczególnych jednostek w ramach struktury organizacyjnej sieci w sposób zapewniający efektywną realizację procesów specyficznych dla danego typu prowadzonej działalności.

Zatowarowanie sklepów

Jednym z podstawowych elementów wpływających na efektywność pracy sieci detalicznej jest sposób alokacji towarów w poszczególnych placówkach handlowych. Comarch Retail umożliwia optymalne gospodarowanie ilością towarów w magazynach i na półkach sklepowych. Jednym z rozwiązań w Comarch Retail jest mechanizm obliczania prognozy popytu. Pozwala on w szybki sposób ustalić przewidywaną wielkość stanów towarowych, jakie powinny znaleźć się na półkach sklepowych w kolejnym miesiącu, kwartale czy roku.

Zatowarowanie sklepów
Zatowarowanie sklepów

Zarządzanie polityką rabatową

Sieci detaliczne w zależności od branży oferują różne artykuły i usługi, przez co wymagają określonych, dostosowanych do własnych potrzeb sposobów rabatowania. W tym celu w Comarch Retail przewidziano możliwość definiowania różnych typów rabatów. Użytkownik może wykorzystać: rabat od wartości sprzedaży, rabat uzależniony od ilości kupowanego towaru, grupy, w której się znajduje czy rabat dla wskazanego kontrahenta lub grupy kontrahentów. W Centrali określa się, które rabaty mają być uwzględniane oraz ustala się okres ich obowiązywania. Ważną funkcją jest możliwość łączenia poszczególnych rabatów. Comarch Retail pozwala na definiowanie kolejności w jakiej mają być uwzględniane poszczególne rabaty oraz sposobu ich łączenia. Dodatkowo system pozwala określić maksymalny rabat, jaki może być udzielony przez zalogowanego sprzedawcę, automatycznie uniemożliwiając przeprowadzenie transakcji z większym rabatem niż zdefiniowany.

Definicja rabatów
Definicja rabatów

Zarządzanie gospodarką zaopatrzeniową

Centrala Comarch Retail efektywnie wspiera współpracę z dostawcami. Zamówienia towarów od konkretnych dostawców są tworzone na podstawie danych pochodzących z poszczególnych oddziałów, raportów oraz prognoz. Zaopatrzenie może być również realizowane w oparciu o stany optymalne, czyli najlepsze pod względem kosztów magazynowania i dostawy, a także minimalne, czyli najmniejsze, przy których sieć może pracować bez przerwy.
Przyjęte artykuły trafiają do odpowiednich grup i podgrup w ramach różnych kategorii podziału, zdefiniowanych przez użytkownika, Dzięki temu cały asortyment oferowany przez sieć może być kategoryzowany na dowolną ilość sposobów (rodzaj artykułu, producent, kolekcja itp.). Towary mogą dodatkowo zostać opisane dowolną ilością cech (kolor, rozmiar itp.). Dzięki temu ten sam towar, ale w różnych wersjach może być zarejestrowany na jednej karcie towarowej. Wartości cech kategoryzują dany towar na rozróżnialne partie. Na przykład czerwone koszule o rozmiarze „L” mogą być pobierane z konkretnej partii tego samego towaru.

Administrowanie siecią i bezpieczeństwo

Centralne zarządzanie siecią w Comarch Retail to również definiowanie uprawnień poszczególnych grup użytkowników. Z Centrali można określić: wygląd menu, stopień dostępu do zasobów systemu i jego funkcji czy układ poszczególnych elementów na dokumencie dla danej grupy użytkowników systemu. Centrala umożliwia także szybkie zakładanie nowych oddziałów, stanowisk sprzedaży POS, a także aktualizację oprogramowania w poszczególnych punktach.

Tworzenie nowego stanowiska POS
Tworzenie nowego stanowiska POS