(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP Retail / Analizy w branży retail

Zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej z poziomu Centrali wymaga stałego dostępu do informacji, zarówno o sytuacji całej sieci, jak i poszczególnych punktów handlowych. Bez profesjonalnego oprogramowania przepływ informacji jest utrudniony ze względu na rozproszenie terytorialne sklepów oraz dużą liczbę transakcji zawieranych każdego dnia.

Rozwiązanie Comarch Retail, dzięki współpracy z platformą Comarch ALTUM na poziomie Centrali sieci detalicznej, pozwala na pełną analizę danych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Business Intelligence.

Zaawansowane raporty i analizy Business Intelligence dostarczają informacji niezbędnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania sieci. Na poziomie Centrali zastosowanie znajdują m.in.:

Analizy sprzedaży

Narzędzie Business Intelligence pozwala analizować sprzedaż w wielu przekrojach i aspektach, np. w podziale na poszczególne punkty handlowe, grupy towarów, konkretne towary lub ich partie, z uwzględnieniem czasu. Dla kadry zarządzającej całą siecią istotne mogą być raporty przedstawiające sprzedaż dzienną w podziale na godziny dla poszczególnych punktów handlowych.

Analizy logistyki

Dzięki raportom Business Intelligence osoby odpowiedzialne za kontakt z dostawcami mają kompleksową wiedzę o potrzebach zaopatrzeniowych całej sieci. Bieżąca analiza wielkości, takich jak poziom zapasów asortymentu w punktach sprzedaży czy wskaźniki rotacji, pozwala lepiej planować dostawy i optymalizować stany magazynowe, a przez to zmniejszać koszty.

Prognoza popytu

Mechanizm prognozowania popytu to doskonałe narzędzie dla sieci detalicznych, które pozwala na bazie historycznych stanów magazynowych i danych o poziomie sprzedaży budować prognozy na przyszłość. Prognozy te mogą uwzględniać wskaźniki sezonowości czy też zakładany poziom wzrostu popytu na dany asortyment. Prognoza popytu może być wykorzystywana przy zatowarowaniu poszczególnych sklepów w sieci.

Analizy stanu płatności

Centralny dostęp do danych o przeterminowanych płatnościach kontrahentów poszczególnych punktów sprzedaży umożliwia skuteczne zarządzanie płynnością finansową całej sieci.
Wszystkie zestawienia mogą być tworzone samodzielnie przez pracowników, po nadaniu im odpowiednich uprawnień. Innowacyjna hurtownia czasu rzeczywistego w rozwiązaniu Business Intelligence sprawia, że najpotrzebniejsze informacje pojawiają się znacznie szybciej niż przy zastosowaniu zwyczajnych rozwiązań analitycznych.