(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP Mobile / Magazyn

Aplikacja Comarch ERP Mobile Magazyn przeznaczona jest dla pracowników działu logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu urządzeń typu przenośny kolektor danych mogą bardziej skutecznie wykonywać swoje zadania. Wykorzystanie aplikacji mobilnych daje znaczącą redukcję błędów w obszarze logistyki.

Comarch ERP Mobile Magazyn wspiera działania pracowników magazynu w poniższych obszarach:

  • realizacja dyspozycji magazynowych – możliwość edycji dokumentów magazynowych przygotowanych po stronie systemu ERP, jak i dodawania nowych dokumentów magazynowych bezpośrednio z poziomu kolektora danych,
  • szybkie przygotowanie towarów do wydania,
  • sprawna realizacja przyjęć magaznowych,
  • możliwość dokonywania przesunięć magazynowych,
  • obsługa inwentaryzacji z wykorzystaniem czytnika kodów,
  • stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach (kartoteki kontrahentów i towarowe),
  • łatwe filtrowanie listy towarów według kryterium użytkownika (kod, EAN, nazwa, symbol),
  • możliwość weryfikacji towaru na podstawie sczytanego kodu EAN.

Klienci mają do wyboru dwa modele pracy w aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn: wersję on-line oraz off-line. Najważniejszym wyróżnikiem rozwiązania on – line jest możliwość pracy terminalowej magazynierów oraz wymiana danych na linii system ERP – aplikacja mobilna w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pracownik magazynu zawsze ma wgląd do bieżących informacji zapisanych bezpośrednio w systemie ERP. Natomiast praca w trybie off-line odbywa się na zasadzie synchronizacji, czyli okresowej wymiany danych z systemem ERP. Użytkownik może zdefiniować interwały czasu, w których taka wymiana ma się odbywać automatycznie, lub samodzielnie wywołać synchronizację.

Logowanie do aplikacji, widok menu głównego, realizacja odczytu
Logowanie do aplikacji, widok menu głównego, realizacja odczytu